Impianti i Pirolizës së Mbeturinave

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Impianti i Pirolizës së Mbeturinave

    Përdoret për përdorimin e burimeve të plastikës së mbeturinave. Përmes dekompozimit të plotë të polimerëve molekularë të lartë në mbetjet plastike, ato kthehen në gjendjen e molekulave të vogla ose monomereve për të prodhuar karburant dhe lëndë djegëse të ngurta. Nën premisën e sigurisë, mbrojtjes së mjedisit dhe funksionimit të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm, riciklimi, padëmshmëria dhe zvogëlimi i mbeturinave të plastikës. Linja e prodhimit të pirolizës plastike të mbeturinave të kompanisë përdor një katalizator të veçantë të përbërë dhe një agjent të posaçëm të deklorimit të përbërë për të hequr gazrat acidë siç është klorur hidrogjeni i gjeneruar nga plasaritja e PVC në kohën e duhur, duke zgjatur jetën e shërbimit të pajisjeve.