Impianti i pirolizës së vajrave

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Impianti i pirolizës së vajrave

    Përdoret për zvogëlimin, trajtimin e padëmshëm dhe përdorimin e burimeve të llumrave për të realizuar rehabilitimin e tokës. Duke veçuar ujin dhe lëndën organike në llum nga toka, përmbajtja e vajit mineral në produktin e ngurtë pas trajtimit të plasaritjes është më pak se 0 05%. Nën premisën e sigurisë, mbrojtjes së mjedisit dhe funksionimit të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm, Reduktimi i llumit, trajtimi i padëmshëm dhe përdorimi i burimeve.