Impianti i pirolizës së mbeturinave shtëpiake

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Impianti i pirolizës së mbeturinave shtëpiake

    Mbetjet e ngurta komunale dhe mbetjet e ngurta shtëpiake zakonisht përbëhen nga harxhime të harxhuara ditore. Këto mbetje të zakonshme zakonisht vendosen në një qese të zezë ose kazan që përmban një përzierje të materialeve të riciklueshme të lagura dhe të thata, materiale organike, inorganike dhe të biodegradueshme.
    Mbeturinat shtëpiake urbane dhe mbeturinat shtëpiake zakonisht përbëhen nga harxhime të harxhuara ditore. Ky lloj i mbeturinave të zakonshme zakonisht vendoset në një qese të zezë ose në një kosh plehrash, i cili përmban një përzierje të materialeve të riciklueshme të lagura dhe të thata, materiale organike, inorganike dhe biodegraduese.
    Pajisjet e trajtimit të mbetjeve shtëpiake të hulumtuara dhe prodhuara nga kompania jonë janë plotësisht të automatizuara nga ushqimi deri në fund të procesit të klasifikimit. Mund të përpunojë 300-500 ton në ditë dhe të duhen vetëm 3-5 persona për të operuar. E gjithë kompleti i pajisjeve nuk kërkon zjarr, lëndë të parë kimike dhe ujë. Isshtë një projekt për riciklimin e mbrojtjes së mjedisit, i mbrojtur nga shteti.