Burner

  • burner

    ndezës

    Djegësi i bojlerit i referohet ndezësit të bojlerit, karburantit të ndezjes së bojlerit dhe bojlerit të gazit është pajisja ndihmëse më e rëndësishme mbështetëse, ndezësi i bojlerit ndahet kryesisht në ndezësin e karburantit dhe ndezësin e gazit dhe ndezësin e dyfishtë të karburantit, duke përfshirë edhe ndezësin e karburantit mund të ndahet në ndezësin e vajit ndezësi i rëndë i naftës, vaji i lehtë kryesisht i referohet naftës, vaji i rëndë i referohet benzinës së nxjerrjes së naftës, naftës pas pjesës tjetër të vajit të rëndë; Djegësit e gazit mund të ndahen në ndezës të gazit natyror, ndezës të gazit të qytetit, ndezës me gaz LPG dhe ndezës me biogaz.